Робота над творами

Авг
02
Що таке суспільно-побутові пісні?
admin
Із давніх-давен на території України були дуже популярні та важливі пісні на соціально-побутову тематику. Саме в них звичайні українці могли розкрити свою душу та заспівати про своє життя. Кожна українська сім’я і по сьогодні співає такі пісні, захоплюючись...

Июл
18
Що таке новела?
admin
Новела – це літературний жанр, оформлений у вигляді прози. Вона менша за роман з його описовою деталізацією моментів, але більша за оповідання. Зазвичай новела не так популярна серед читачів, як інші епічні жанри великого розміру. Але її написання...
Фев
17
Що таке постійні епітети?
admin
Епітет – це своєрідне словесне означення, яке може оновлювати загальне смислове навантаження слова або підсилювати одну з властивих для нього ознак. Епітет характеризується сталістю або закріпленістю за деякими архетипами. Тобто, він може постійно...
Фев
13
Що таке епос?
admin
Поняття «епос» відображає один із літературних родів, у якому автор об’єктивно описує дійсний навколо нього світ. Взаємодіючи з його реаліями, він може сам виступати головним героєм або лише веде оповідь від третьої особи. Для епосу характерна описовість...
Фев
12
Що таке поема?
admin
Поема – це чудовий змістовний твір, у якому автор розповідає про різні життєві ситуації у віршованій формі. Тематика або різновид жанру поеми може бути дуже різний, усе залежить від ідеї та задумки автора. Поема може бути бурлескною, героїчною, ліричною,...
Фев
12
Що таке метонімія
admin
Якщо перекласти поняття метонімія з грецької мови то воно означає перейменування. По суті це поняття визначає процес перенесення назви предмета чи речі на інший предмет. Це переносне значення предмета та щоб гарно володіти цією технікою потрібні...
Фев
12
Що таке модернізм?
admin
Модернізм – це узагальнююче поняття для цілої низки стилів і напрямів не тільки у літературі, а й у всьому мистецькому світі, якому характерно нове сприйняття людського буття після реалізму. Для нього неважливе точне відтворення авансцени і лаштунків...
Янв
09
Що таке антитеза
admin
Місія художньої літератури не тільки донести зміст, але й передати почуття, сконцентрувати увагу на тому, чи іншому моменті. Тому письменники використовують безліч літературних прийомів, одним з таких є і антитеза. Цей прийом дозволяє чітко зрозуміти...
Дек
25
Що таке персоніфікація
admin
Персоніфікація – це наділення неживих предметів якостями, притаманними лише живим істотам.  Іншими словами можна сказати, що це одухотворення неживих предметів, цей прийом є різновидом метафори і дозволяє передати настрій героя, створити його яскравий...
Дек
25
Що таке анафора
admin
Анафора, у прямому перекладі з грецької, буде  єдинопочаток, або іншими словами – це повторення слів, речень, цілих віршованих рядків, які розміщені на початку. Дана стилістична фігура широко використовується в поетичному мовленні.  У прозі трохи...
Дек
23
Що таке сарказм
admin
Визвати сміх у людини це дуже важка задача, котра не під силу іноді навіть самим кращим акторам та письменникам. Куди легше визвати у людей сльози. Щоб розсмішити глядача або читача, використовують три прийоми – гумор, іронія та сарказм. Останній прийом...
Дек
23
Що таке комедія
admin
Комедія це драматичний твір, котрий засобами сатири та гумору висміює вади людини та суспільства, відражаючий смішне та низьке, а також, весела п’єса. У глядача сміх визивається насамперед через невідповідності: протиріччя між можливістю та бажанням,...
Дек
23
«Не», «ні» з різними частинами мови
admin
Грамотній та культурній людині, необхідно  знати основні правила рідної мови. Одним з достатньо складних правил, з засвоєнням якого часто вникають певні складності, є правило стосовно написання часток «не» та «ні» з різними частинами мови. Насправді,...
Дек
23
Що таке рефрен
admin
Рефрен (з французької refrain — «повторювати») — у літературі — повторення слова, декількох слів, фраз, речень або строф (приспів у піснях) у вірші або прозовому творі. Ти чуєш: плачуть по мені, Ти чуєш: плачуть за тобою. У множині і в однині Тобою плачуть,...
Дек
15
Мовний етикет
admin
Що таке мовний етикет? Ні мій погляд, це вміння тримати під контролем свої слова, використовувати їх вчасно та доречно, згідно певним нормам, прийнятим у конкретному суспільстві. Мовний етикет складається з правил, так званої, мовної поведінки, певних...