Дек
15
Що таке гіпербола?
admin
Гіпербола являє собою різновид літературного тропу, який полягає у надмірному перебільшенні у характеристиках сили, ознаки, розмірів, інтенсивності та інших властивостей предметів, дій та явищ. Гіпербола є поширеним літературним прийомом, кий широко...

Дек
15
Іншомовні слова
admin
Іншомовні слова при вірному, розумному  використанні можуть виступати у якості джерела, яке служить збагаченню української мови,  та наповнює її новими  барвами.  Деякі з них назавжди увійшли  до, так званої, активної лексики і наразі, їх відсутність...
Ноя
20
Що таке алегорія
admin
Складно уявити літературні твори без алегорії. Часом щоб висловитися коректно цей літературний прийом просто необхідний. Алегорія являє собою вираження абстрактної думки через реальний образ. Такий спосіб вираження дуже популярний як в сучасних...
Ноя
20
Віршовий розмір
admin
Поезія займає вадливе місце в літературі. Часом просто вражає краса поєднання слів та мелодійність віршових форм. На перший погляд здається, що складання слів у віші має хаотичний характер. Для якісного вірша або пісні існує цілком реальна формула. Мелодійність...
Ноя
20
Що таке метафора
admin
Сьогодні дуже складно уявити літературу без метафори. Будь-який твір, оповідання чи роман містить метафоричне порівняння. Дуже часто автор наділяє свого героя такими здібностями, що описати їх можливо тільки за допомогою метафори. Метафора представляє...
Ноя
12
Що таке епітет?
admin
Епітет – згідно літературознавчим означенням, це образний і яскравий спосіб опису певного предмету у тексті. Використовується як у прозі, так і в поезії. Потрібно також відмітити, що для ліричних творів багатство епітетів набагато важливіше, ніж...
Апр
28
Зразки наукових текстів
admin
Науковий текст в порівнянні з іншими має декілька специфічних особливостей. Він має раціональний характер, максимально логічний спосіб викладу. Головною особливістю є використання понятійно-категоріального апарату науки. На відміну від художнього...
Фев
28
Романтизм як літературний напрямок
admin
Романтизм як літературний напрямок, виник в кінці XVIII століття. Характеризується невдоволенням сучасною дійсністю. Це невдоволення породжує мрії про те що хотілося б бачити в реальності. Але те що бажали бачити письменники-романтики в житті, вони...
Фев
20
Роди і види літератури
admin
Виходячи зі специфіки форми і змісту , всі літературні твори поділяються на такі роди як епос, лірика і драма. Вони сформувалися на основі обрядово-ритуальних дійств ще на долітературному етапі розвитку мистецтва слова. А першими спробували їх осмислити...
Дек
22
Літературні стилі
admin
Літературний стиль, це доволі багатозначна категорія. Можна виділити стиль літературної доби, певного напряму, індивідуальну манеру кожного окремого письменника. Компонентами стилю є сюжет, мова, композиція, фабула, засоби. Стиль літературної доби...
Дек
20
Уточнюючі члени речення
admin
Мова – найдосконаліший інструмент людського спілкування. За її допомогою можна висловити усі почуття, передати емоції, дати характеристику живій чи не живій істоті та висловити будь яку думку. Вона універсальний засіб вираження особистого внутрішнього...
Дек
08
Твір на тему: «Однорідні члени речення»
admin
Приклад: В лісі запахло пожовтілою травою, ледь зав’ялим осіннім листям та грибами, що дочекалися дощу. Однорідні члени речення – це слова, що відповідають на одне й те ж саме питання, а також відносяться до одного і того ж слова в реченні. Такі слова...
Дек
08
Твір на тему: «Складнопідрядне речення»
admin
Складнопідрядне речення – це такий вид складного речення, в якому одна частина є головною, а інша другорядною,або,  як ще називають, підрядною. Але залежна частина пов’язана з головною за смислом. І з’єднуються вони за допомогою підрядних сполучників...
Июн
05
Що таке фразеологізми та навіщо вони нам потрібні?
admin
Іноді ми навіть не помічаємо, наскільки міцно увійшли у наше життя і нашу мову особливі стійкі словосполучення, що сприймаються як нерозривні вислови і відтворюються у вигляді цілісної конструкції, яка прирівнюється у смисловому відношенні до одного...
Мар
20
Приклади діалогів на тему «Телефонна розмова»
admin
— Доброго дня. Це будинок дитячої творчості? — Доброго дня. Так. Чим можу допомогти? — Я бачила об’яву щодо проведення благодійної вистави. Підкажіть, будь ласка, що це за вистава? — Це вистава експериментального школярського театру під...