Июл
04
Написання твору
admin
Твір — це оригінальний зв’язний текст, самостійно складений учнем у письмовій формі за даною темою. Для того, щоб скласти оригінальний текст, необхідно здійснити такі розумові дії: 1. Чітко уявити суть теми. 2. Мобілізувати у зв’язку з цим відповідне...

Июл
03
Правила правопису: Синтаксис і пунктуація
admin
Тире між підметом і присудком у простому реченні Тире ставиться: 1. Коли підмет і присудок виражені іменниками у називному відмінку: Люди — браття, а природа — мати. (Б. Лепкий) …
Июл
03
Правила правопису: Орфограми
admin
Правопис ненаголошених е, и, о 1. У коренях слів пишуться букви е, и, о, якщо вони відповідають звукам [е], [и], [о] під наголосом у споріднених словах чи в інших формах слів: весло — весла, живе — жити, розумний — розум. …
Июл
03
Теми творів з розвитку зв’язного мовлення в 10—11-х класах
admin
Список творів для 10-11 класів: …
Июл
03
Орієнтовні теми українських творів для 9 класу
admin
Список тем творів для 9 класу: …
Июл
03
Орієнтовні теми усних та письмових висловлювань у 8 класі
admin
Список тем творів для 8 класу: …
Июл
03
Орієнтовні теми творів з української мови у 7 класі
admin
Список тем творів для 7 класу: …
Июл
03
Орієнтовні теми творів з української мови у 6 класі
admin
Список тем для 6 класу: …
Июл
03
Орієнтовні теми творів з розвитку зв’язного мовлення у 5 класі
admin
Список тем для 5 класу: …
Июн
23
Складові роботи над письмовими творами з української мови
admin
Твір — це оригінальний зв’язний текст, самостійно складений учнем в усній чи писемній формі за даною темою. Алгоритм роботи над письмовими творами 1. Визначте головну думку майбутньої творчої роботи. …