Карпенко-Карий Іван

Янв
15
Карпенко-Карий і його п’єса «Сто тисяч»
admin
Вивчаючи творчість Івана Карпенка-Карого, ми знайомимося з розвитком української драматургії й театру другої половини XIX століття. Величезним творчим досягненням Карпенка-Карого є його комедія «Сто тисяч». …

Янв
10
Комедія Карпенка-Карого «Сто тисяч» і «вічна» тема влади грошей над людиною
admin
Драматургія Карпенка-Карого розмаїта за тематикою, жанрами, образами… У багатогранних характерах він відобразив інтереси, прагнення різних соціальних слоїв українського суспільства: стяжателів землі, капіталу, землевласників-мільйонерів і...
Янв
09
Іван Карпенко-Карий — найвидатніший український драматург XIX століття
admin
Іван Карпенко-Карий — один з корифеїв української сцени, талановитий драматург і актор. Він займає найбільш помітне місце в українській класичній драматургії та в історії українського театру другої половини XIX ст. …
Янв
02
Актуальність творів Івана Карпенка-Карого
admin
Здавалось би, що від часу написання Карпенком-Карим знаменитих п’єс нас відділяють десятиліття, але й сьогодні п’єси залишаються актуальними. І причина цьому — процес реформування економіки на ринковій основі. …
Июл
30
Чи є сила, що протистоїть Пузирям
admin
(За комедією І. Карпенка-Карого «Хазяїн») У комедії «Хазяїн» видатний український драматург І. Карпенко-Карий показав «дику, страшенну силу» великих капіталістів-землевласників, які так розкрутили «хазяйське колесо», що воно придавило сотні і тисячі...
Июл
25
Образ Пузиря у комедії Карпенка-Карого «Хазяїн»
admin
Художня повноцінність літературного твору, як відомо, виявляється в тому, що життєві ситуації й людські типи зображуються в ньому неоднозначно, з різних сторін, бо ж неоднозначним, багатогранним є й саме життя. …
Июл
13
Іван Карпенко-Карий. Доповідь про письменника
admin
Іван Карпович Тобілевич (літ. псевдонім — Карпенко-Карий) народився 17 вересня 1845 р. у слободі Арсенівці на Херсонщині в сім’ї управителя поміщицького маєтку. Навчався в Бобринецькому повітовому училищі, яке закінчив у 1859 р. …
Июл
11
Комедія Карпенка-Карого «Хазяїн» — видатне досягнення української драматургії хіх століття
admin
Чим визначається цінність літературного твору? Мабуть, тими загальнолюдськими цінностями, які автор у досконалій художній формі показує читачеві і примушує його замислитися. А ще тим естетичним задоволенням, що одержує людина при спілкуванні зі...
Июл
08
П’єса Карпенко-Карого «Сто тисяч»
admin
З ім’ям Карпенка-Карого — одного з найвидатніших українських письменників і діячів театру — пов’язане піднесення українського драматичного мистецтва в другій половині XIX і на початку XX століття. У піднесенні суспільної ролі українського...
Июл
08
«Хазяїн» Івана Карпенка-Карого — видатне досягнення української драматургії XIX століття
admin
Франко не бачив драматурга, рівного Карпенку-Карому. У його творах яскраво втілились народницькі ідеали і патріотизм письменника. Творча спадщина Карпенка-Карого складається з вісімнадцяти творів. Найкращою п’єсою творчого доробку драматурга...
Июл
08
Новаторство Івана Карпенка-Карого — драматурга
admin
Основні свої твори І.Карпенко-Карий писав у 80-ті роки XIX століття, у той час, коли у суспільстві відбулися глибокі зміни, набули розвитку нові, капіталістичні, відносини. Почалося інтенсивне розшарування суспільства на класи, що дало про себе знати...
Июл
08
Зображення життєвих явищ в п’єсах Карпенка-Карого «Наймичка» і «Мартин Боруля»
admin
І.Карпенко-Карий почав драматургічну діяльність людиною немолодою, збагаченою великим життєвим досвідом, маючи вже стійкі переконання художника реаліста.. Мистецькі шукання привели його до створення блискучого зразка психологічної драми — п’єси...