Куліш Микола

Янв
16
Драма про українське село («97» М. Куліша)
admin
Драма «97», перша частина трилогії про українське село 1919-1930 pp., є трагічним літописом загибелі українського села. У просторі п’єси зіткнулися дві руйнівні сили: революційний фанатизм та голод, породжений ним. …

Янв
12
Суспільство і особистість у творчості Миколи Куліша
admin
Двадцяті роки в житті нашої держави були найтрагічнішими, що наклало свій відбиток і на розвиток новітньої української літератури. І не дивний той факт, що лише сьогодні ми відкриваємо для себе нові імена українських літераторів, яких було викреслено...
Янв
09
Українське село 20-х років у п’єсах Миколи Куліша
admin
Куліш — драматург був талант світового масштабу. Його громадсько-творче життя літературні критики порівнювали з феєрверком. За десять років письменницької діяльності ним написано десять драматичних творів. …
Июл
30
Художнє втілення проблеми українізації у комедії Куліша «Мина Мазайло»
admin
Українізація — короткочасний і малодосліджений період в історії нашої країни. Це була слабка спроба протиставити хоч щось повальній русифікації, яка тривала в Україні кілька століть, починаючи з царських часів і до радянських. …
Июл
26
Микола Куліш. Доповідь про драматурга
admin
Микола Гурович Куліш народився 6 грудня 1892 року в селі Чаплинка на Херсонщині в бідній селянській родині. Початкову освіту М. Куліш здобув у школі того ж села в 1901 — 1905 роках. 1909 року він закінчив у містечку Олешки (тепер Цюрупинськ) училище та вступив...
Июл
12
Любов до рідної мови і боротьба за її чистоту у п’єсі Куліша «Мина Мазайло»
admin
«Філологічний водевіль» — так було визначено одним із критиків жанрову своєрідність комедії «Мина Мазайло». Як відзначала відома дослідниця творчості М. Куліша Н. Кузякіна, «Мина Мазайло» — справді філологічна п’єса, в ній багато власне мовознавчої...
Июл
08
Значення п’єси «Мина Мазайло» в наші дні
admin
Микола Куліш був багатогранно обдарованим художником. Людиною виняткової творчої та громадської енергії, самобутнім новатором-експериментатором. Одна з п’єс, де виявляються політичні погляди автора, — «Мина Мазайло». …
Июл
04
Твір за комедією Миколи Куліша «Мина Мазайло»
admin
Проблема національного самовизначення в комедії М. Куліша «Мина Мазайло» Микола Куліш — одна з найтрагічніших постатей в історії української літератури доби розстріляного Відродження. У його творчому доробку порушуються питання одвічні, загальнолюдські....
Июл
04
Новаторство п’єси Миколи Куліша «97»
admin
Відомий літературознавець Н. Кузякіна відзначала, що М. Куліш розумів побудову соціалізму «як здійснення мрії про справедливе суспільство, в якому особистість розкривається в кращих своїх якостях». Отже, розкриття найкращих рис особистості —...