Куліш Пантелеймон

Янв
15
Значення творчості та діяльності Куліша для української літератури
admin
Видатний діяч української літератури П. Куліш майже 60 років фальсифікувався ідеологами комуністичного режиму, його творча спадщина заборонялася, але зараз повернулася в скарбницю духовного життя українського народу, допомагає нам краще зрозуміти...

Янв
11
Колорит історичної епохи в романі Куліша «Чорна рада»
admin
У романі «Чорна рада» Пантелеймон Куліш на реалістичних і романтичних засадах зображує історичні події 1663 р. на Україні, характерні для тогочасної епохи особливого напруження суспільних пристрастей. …
Янв
06
Мотиви лірики Пантелеймона Куліша
admin
Життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша — це подвижницька діяльність в ім’я збереження і розвитку національної самосвідомості рідного народу, його духовного поступу, освоєння ним літературно-мистецьких, культурно-освітніх та наукових надбань...
Янв
05
Порівняльна характеристика образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького («Чорна рада» Куліша)
admin
Відтворення історичної долі України в роки Руїни в історичному романі «Чорна рада» Один із корифеїв української літератури, видатний письменник, ім’я якого несправедливо було виключене з історії української літератури, в своєму історичному...
Авг
06
Утвердження загальнолюдських цінностей у романі Куліша «Чорна рада»
admin
«Чорна рада» П. О. Куліша — перший і один з кращих українських історичних романів. Але його значення і цінність не обмежуються порушенням історико-політичних проблем — незалежності та соборності України, ролі державних осіб, історичної пам’яті....
Июл
29
Пантелеймон Куліш. Доповідь про письменника
admin
Пантелеймон Олександрович Куліш народився 26 липня 1819 р. на хуторі поблизу містечка Вороніж на Чернігівщині в сім’ї заможного козака. Навчався у Новгород-Сіверській гімназії та в Київському університеті. …
Июл
23
Національний характер українців у романі Куліша «Чорна рада»
admin
Багатогранна діяльність П. Куліша нерозривно пов’язана з вивченням світогляду в цілому і характеру українського народу зокрема. Саме в цьому він убачав життєдайні джерела самобутності художньої творчості. …
Июл
21
Ідея соборності та незалежності україни і проблема ролі державного діяча в історії
admin
(За романом П. Куліша «Чорна рада») Україна — «тихі води, ясні зорі» — завжди була для загарбників, сусідів і несусідів ласим шматочком. Постійно частини її території потрапляли під чиюсь залежність, а після Переяславської угоди 1654 року вона взагалі...
Июл
16
Історичні джерела роману Куліша «Чорна рада»
admin
Історичний роман «Чорна рада. Хроніка 1663 р.» Пантелеймон Куліш творив тоді, як Шевченко писав вірші «Три літа», а Микола Костомаров ґрунтовне дослідження з історії України «Богдан Хмельницький». Куліш писав текст водночас російською і українською...
Июл
13
«Чорна рада» Куліша — перший український історичний роман
admin
Як щирий патріот України П. О. Куліш мав усвідомлене почуття відповідальності за долю нації. Він шукав шляхи виходу з колоніального рабства, тому звернувся до історії, насамперед її трагічних сторінок, які б могли вказати на причини втрати Україною...
Июл
06
«Чорна рада» Пантелеймона Куліша та її джерела
admin
Історичний роман «Чорна рада» — хроніка 1663 р.» Пантелеймон Куліш творив тоді, як Шевченко — вірші «Три літа», а Микола Костомаров — ґрунтовне дослідження з історії України «Богдан Хмельницький». …
Июл
06
Показ козацького лицарства, любові до україни в романі «Чорна рада» Пантелеймона Куліша
admin
Соціально-історичний роман «Чорна рада» П. Куліша вийшов друком у 1857 році і одразу завоював щиру симпатію читачів, зокрема таких, як Т. Шевченко, а згодом І.Франко. Показово, що започаткувавши собою традицію великого прозового жанру, твір П. Куліша...
Июл
06
Українська нація в романі «Чорна рада» Пантелеймона Куліша
admin
Читаючи роман, ми сприймаємо реальність через світогляд Куліша — носія ментальності щирого українця. Ми відчуваємо, як болить авторові кожна історична помилка, який тягар всенародної вини він бере на свої плечі. Символом деградації козацької епохи...
Июл
04
Твори за романом Пантелеймона Куліша «Чорна рада»
admin
Характеристика образів Брюховецького і Сомка (за романом П. Куліша «Чорна рада») «Чорна рада» П. Куліша — перший соціально-історичний український роман, в якому відбилися особливості національного характеру запорожців. В основу історичної романістики...