Июл
04

Написання твору

admin

Твір — це оригінальний зв’язний текст, самостійно складений учнем у письмовій формі за даною темою.
Для того, щоб скласти оригінальний текст, необхідно здійснити такі розумові дії:
1. Чітко уявити суть теми.
2. Мобілізувати у зв’язку з цим відповідне коло знань і уявлень.
3. Визначити проблематику твору.
4. З’ясувати головну думку тексту.
5. Попередньо обдумати план викладу, побудувавши його відповідно до основного змісту майбутнього твору.
6. Опрацювати заздалегідь зроблені виписки з художнього тексту, критичної літератури.
7. Розпочати роботу над пробним варіантом тексту в чорновому вигляді.
8. Оформити текст у розгорненому вигляді.
9. Написати текст грамотно, з дотриманням логічності, послідовності викладу.
10. Перечитати текст, ретельно перевірити написане.
11. Звернути увагу на повноту розкриття теми.
Найкращої довершеності написаного досягне той, хто зуміє подати основні компоненти тексту в різних можливих варіантах і через їх зіставлення вибрати найкращий.

Основні вимоги до творів
— Письмова робота мусить повністю відповідати темі, розкривати її в логічній послідовності.

— Твір повинен бути написаний правильною літературною мовою.

— Орієнтовний обсяг творів:

— Побудова твору: вступ, основна частина, висновок.
Вступ і висновок не повинні перевищувати чверті чи третини всього твору. Решта — три чверті або дві третини — основна частина твору. Висновок може бути таким, як вступ, або трохи більшим.
— Пункти плану складають розповідними або питальними реченнями чи цитатами. За будовою є плани прості

та складні. Складний поділяється на частини: вступ — передісторія розповіді, що розвивається в основній частині; основна частина — сформульована у вигляді заголовка теза, яку треба довести; висновок — підсумок написаного, що витікає з основної частини.
— Доцільно використовувати цитати — уривки з будь-якого тексту, що наводиться на підтвердження або у розвиток висловленої думки чи для уточнення, пояснення її. Як різновид прямої мови цитати беруться в лапки, інші розділові знаки ставляться так, як при прямій мові. Віршовані цитати, що виносяться в окремі рядки і виділяються інтервалами, у лапки не беруться.
— Твір поділяється на абзаци. Кожну нову думку треба починати з нового рядка, відступивши від його початку на три букви. Між абзацами мусить бути смисловий, логічний зв’язок.
— Виклад матеріалу повинен бути емоційно забарвленим завдяки використанню художніх засобів: епітетів, порівнянь, метафор тощо.

Алгоритм підготовки до письмової роботи

1.    Прочитати текст художнього твору.

2.    Опрацювати відповідні розділи з підручника.

3.    Оформити тезаурус критичної літератури.

4.    Виділити й перечитати окремі місця з тексту, добираючи ци­татний матеріал:

образ —                                                              кульмінаційний момент —

деталь —                                                            особливості композиції —

опис —                                                                авторські думки —

цікаві міркування —                                        міркування героїв —

колізії —                                                              оцінка критиків —

5.    Зробити виписки з тексту: епітети —                метафори -порівняння —                        фразеологізми —

6.    Підібрати низку точних висловів автора твору та літературо­знавців, відомих діячів культури, політиків.

Така попередня робота значно полегшить підготовку до напи­сання твору.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...

Якщо у вас є готові твори, присилайте їх нам будь ласка за адресою: ukrtvory@ukr.net , підтримайте розвиток сайту!

Схожі твори:

Категорія: