Home » "Робота над творами"

Робота над творами

Що таке суспільно-побутові пісні?

Із давніх-давен на території України були дуже популярні та важливі пісні на соціально-побутову тематику. Саме в них звичайні українці могли розкрити свою душу та заспівати...

Що таке новела?

Новела – це літературний жанр, оформлений у вигляді прози. Вона менша за роман з його описовою деталізацією моментів, але більша за оповідання. Зазвичай новела не так...

Що таке постійні епітети?

Епітет – це своєрідне словесне означення, яке може оновлювати загальне смислове навантаження слова або підсилювати одну з властивих для нього ознак. Епітет характеризується...

Що таке епос?

Поняття «епос» відображає один із літературних родів, у якому автор об’єктивно описує дійсний навколо нього світ. Взаємодіючи з його реаліями, він може сам виступати...

Що таке поема?

Поема – це чудовий змістовний твір, у якому автор розповідає про різні життєві ситуації у віршованій формі. Тематика або різновид жанру поеми може бути дуже різний,...

Що таке метонімія

Якщо перекласти поняття метонімія з грецької мови то воно означає перейменування. По суті це поняття визначає процес перенесення назви предмета чи речі на інший предмет....

Що таке модернізм?

Модернізм – це узагальнююче поняття для цілої низки стилів і напрямів не тільки у літературі, а й у всьому мистецькому світі, якому характерно нове сприйняття людського...

Що таке антитеза

Місія художньої літератури не тільки донести зміст, але й передати почуття, сконцентрувати увагу на тому, чи іншому моменті. Тому письменники використовують безліч...

Що таке персоніфікація

Персоніфікація – це наділення неживих предметів якостями, притаманними лише живим істотам.  Іншими словами можна сказати, що це одухотворення неживих предметів, цей...

Що таке анафора

Анафора, у прямому перекладі з грецької, буде  єдинопочаток, або іншими словами – це повторення слів, речень, цілих віршованих рядків, які розміщені на початку. Дана...

Що таке сарказм

Визвати сміх у людини це дуже важка задача, котра не під силу іноді навіть самим кращим акторам та письменникам. Куди легше визвати у людей сльози. Щоб розсмішити глядача...

Що таке комедія

Комедія це драматичний твір, котрий засобами сатири та гумору висміює вади людини та суспільства, відражаючий смішне та низьке, а також, весела п’єса. У глядача сміх...

«Не», «ні» з різними частинами мови

Грамотній та культурній людині, необхідно  знати основні правила рідної мови. Одним з достатньо складних правил, з засвоєнням якого часто вникають певні складності,...

Що таке рефрен

Рефрен (з французької refrain — «повторювати») — у літературі — повторення слова, декількох слів, фраз, речень або строф (приспів у піснях) у вірші або прозовому творі. Ти...

Мовний етикет

Що таке мовний етикет? Ні мій погляд, це вміння тримати під контролем свої слова, використовувати їх вчасно та доречно, згідно певним нормам, прийнятим у конкретному...

1 з 41234