Home » "Робота над творами" (Page 4)

Написання твору

Твір – це оригінальний зв’язний текст, самостійно складений учнем у письмовій формі за даною темою. Для того, щоб скласти оригінальний текст, необхідно здійснити...

Правила правопису: Синтаксис і пунктуація

Тире між підметом і присудком у простому реченні Тире ставиться: 1. Коли підмет і присудок виражені іменниками у називному відмінку: Люди – браття, а природа – мати....

Правила правопису: Орфограми

Правопис ненаголошених е, и, о 1. У коренях слів пишуться букви е, и, о, якщо вони відповідають звукам [е], [и], [о] під наголосом у споріднених словах чи в інших формах слів:...

Теми творів з розвитку зв’язного мовлення в 10—11-х класах

Список творів для 10-11 класів:

Орієнтовні теми українських творів для 9 класу

Список тем творів для 9 класу:

Орієнтовні теми усних та письмових висловлювань у 8 класі

Список тем творів для 8 класу:

Орієнтовні теми творів з української мови у 7 класі

Список тем творів для 7 класу:

Орієнтовні теми творів з української мови у 6 класі

Список тем для 6 класу:

Орієнтовні теми творів з розвитку зв’язного мовлення у 5 класі

Список тем для 5 класу:

Складові роботи над письмовими творами з української мови

Твір – це оригінальний зв’язний текст, самостійно складений учнем в усній чи писемній формі за даною темою. Алгоритм роботи над письмовими творами 1. Визначте головну...

4 з 41234