Home » Твори з української літератури » "Карпенко-Карий Іван"

Карпенко-Карий Іван

План твору «Мартин Боруля»

П’єса Івана Карпенка-Карого під назвою «Мартин Боруля» має реальну основу. Звісно, багато чого у літературних творах додається, щось забирається. Але загалом ситуація...

Карпенко-Карий і його п’єса «Сто тисяч»

Вивчаючи творчість Івана Карпенка-Карого, ми знайомимося з розвитком української драматургії й театру другої половини XIX століття. Величезним творчим досягненням...

Комедія Карпенка-Карого «Сто тисяч» і «вічна» тема влади грошей над людиною

Драматургія Карпенка-Карого розмаїта за тематикою, жанрами, образами… У багатогранних характерах він відобразив інтереси, прагнення різних соціальних слоїв українського...

Іван Карпенко-Карий — найвидатніший український драматург XIX століття

Іван Карпенко-Карий — один з корифеїв української сцени, талановитий драматург і актор. Він займає найбільш помітне місце в українській класичній драматургії та в...

Актуальність творів Івана Карпенка-Карого

Здавалось би, що від часу написання Карпенком-Карим знаменитих п’єс нас відділяють десятиліття, але й сьогодні п’єси залишаються актуальними. І причина цьому...

Чи є сила, що протистоїть Пузирям

(За комедією І. Карпенка-Карого «Хазяїн») У комедії «Хазяїн» видатний український драматург І. Карпенко-Карий показав «дику, страшенну силу» великих капіталістів-землевласників,...

Образ Пузиря у комедії Карпенка-Карого «Хазяїн»

Художня повноцінність літературного твору, як відомо, виявляється в тому, що життєві ситуації й людські типи зображуються в ньому неоднозначно, з різних сторін, бо ж...

Іван Карпенко-Карий. Доповідь про письменника

Іван Карпович Тобілевич (літ. псевдонім — Карпенко-Карий) народився 17 вересня 1845 р. у слободі Арсенівці на Херсонщині в сім’ї управителя поміщицького маєтку. Навчався...

Комедія Карпенка-Карого «Хазяїн» — видатне досягнення української драматургії хіх століття

Чим визначається цінність літературного твору? Мабуть, тими загальнолюдськими цінностями, які автор у досконалій художній формі показує читачеві і примушує його замислитися....

П’єса Карпенко-Карого «Сто тисяч»

З ім’ям Карпенка-Карого — одного з найвидатніших українських письменників і діячів театру — пов’язане піднесення українського драматичного мистецтва в другій...

«Хазяїн» Івана Карпенка-Карого — видатне досягнення української драматургії XIX століття

Франко не бачив драматурга, рівного Карпенку-Карому. У його творах яскраво втілились народницькі ідеали і патріотизм письменника. Творча спадщина Карпенка-Карого складається...

Новаторство Івана Карпенка-Карого — драматурга

Основні свої твори І.Карпенко-Карий писав у 80-ті роки XIX століття, у той час, коли у суспільстві відбулися глибокі зміни, набули розвитку нові, капіталістичні, відносини....

Зображення життєвих явищ в п’єсах Карпенка-Карого «Наймичка» і «Мартин Боруля»

І.Карпенко-Карий почав драматургічну діяльність людиною немолодою, збагаченою великим життєвим досвідом, маючи вже стійкі переконання художника реаліста.. Мистецькі...