Home » Твори з української літератури » "Нечуй-Левицький Іван" (Page 2)

Порівняльна характеристика Карпа і Лавріна з повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

Образи представників молодшого покоління також змальовані у гумористично побутовому плані. Змальовуючи Карпа і Лавріна, автор з одного боку протиставляє їх один одному,...

«Шукайте жінку!» (нетрадиційне пояснення образу Мотрі за твором Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»)

Не маю заперечень проти того, що характери героїв твору обумовлені соціальним становищем суспільства в пореформеному селі, коли загальнолюдські цінності й повага...

Образ Воздвиженського у романі Нечуя-Левицького «Хмари»

Відсутність авторської симпатії до образу Воздвиженського відчувається уже в його портреті. Він один «вищий від усіх цілою головою» був «поводатарем» тульських студентів...

Роздуми про Івана Нечуя-Левицького

Розглядаю зображення письменника на фото різних років і звертаю увагу на одну деталь: він ніде, навіть на юнацьких фото, не зображений усміхненим. А його герої сміються....

«Батьки і діти» по-українськи (повість «Хмари» Нечуя-Левицького)

1860-ті роки… Особлива пора в житті прогресивної інтелігенції Російської імперії, роки своєрідної «відлиги». Це був гарячий час у російській літературі, коли світ...

Крах життєвої концепції Дашковича з роману Нечуя-Левицького «Хмари»

Ще в студентські роки Дашкович позитивно вирізняється на фоні своїх товаришів по навчанню. Його портрет виказує особливу симпатію письменника до свого героя: «Дашкович...

Микола Джеря — борець проти панського гніту

(За повістю І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря») У повісті «Микола Джеря» зображено суперечності між закріпаченими селянами і поміщиками, засуджено кріпацтво та жорстоку...

«Кайдашеві звички» в сучасному житті

Видатний український прозаїк І. С. Нечуй-Левицький увійшов в історію української літератури як неперевершений майстер зображення природи, письменник, твори якого донесли...

Згубний вплив приватної власності на людину

(За повістю І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я») Усі твори І. С. Нечуя-Левицького дихають правдивістю зображення народного життя. Нечуй-Левицький у своїх творах...

Іван Левицький. Доповідь про письменника

Іван Семенович Левицький (1838—1918) (літ. псевдоніми — І. Нечуй-Левицький, І. Нечуй) народився 13 листопада 1838 р. в м. Стеблеві на Київщині у сім’ї священика. Навчався в духовному...

Художня майтернiсть повiстi Нечуя-Левицького «Кайдашева сiм’я»

Бiльше нiж столiття вiддiляє нас вiд часу написання I. Нечуєм-Ле-вицьким повiстi «Кайдашева сiм’я», але життя героїв, їхнi вчинки i поведiнка хвилюють нас i зараз. У чому ж секрет...

Кайдашi— типовi представники українського селянства пореформеного перiоду, носiї нацiонального характеру

Люблячи свiй народ, спiвчуваючи його тяжкiй долi, видатний український письменник I. Нечуй-Левицький вважав своїм обов’язком говорити йому правду, будити вiд тяжкого...

Образ Миколи Джері в однойменній повісті Івана Нечуя-Левицького

Найбільшим творчим досягненням І. Нечуя-Левицького є повість «Микола Джеря». У ній письменник дає зразок антикріпосницької соціально-побутової повісті й разом з тим...

Зображення народного життя, побуту українців у повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

І.С.Нечуй-Левицький збагатив нашу літературу творами про українську старовину, детально змальовуючи українську природу, звичаї і побут селян, традиції українців, їхні...

Образи селян у повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

За своє життя Нечуй-Левицький написав понад 50 літературних творів, у яких змалював життя майже всіх верств тогочасного українського суспільства. Його талант найповніше...

2 з 3123