Home » Твори з української літератури » "Королів-Старий Василь"

Королів-Старий Василь

Світ добра у творах Василя Короліва-Старого

«Потерчата», «Хуха-Моховинка» — неповторні казки українського письменника Василя Короліва-Старого. їх персонажі ніби і відомі нам, але не зовсім такі, як у народних...