Home » Твори з української літератури » "Куліш Микола"

Куліш Микола

Драма про українське село («97» М. Куліша)

Драма «97», перша частина трилогії про українське село 1919-1930 pp., є трагічним літописом загибелі українського села. У просторі п’єси зіткнулися дві руйнівні сили: революційний...

Суспільство і особистість у творчості Миколи Куліша

Двадцяті роки в житті нашої держави були найтрагічнішими, що наклало свій відбиток і на розвиток новітньої української літератури. І не дивний той факт, що лише сьогодні...

Українське село 20-х років у п’єсах Миколи Куліша

Куліш — драматург був талант світового масштабу. Його громадсько-творче життя літературні критики порівнювали з феєрверком. За десять років письменницької діяльності...

Художнє втілення проблеми українізації у комедії Куліша «Мина Мазайло»

Українізація — короткочасний і малодосліджений період в історії нашої країни. Це була слабка спроба протиставити хоч щось повальній русифікації, яка тривала в Україні...

Микола Куліш. Доповідь про драматурга

Микола Гурович Куліш народився 6 грудня 1892 року в селі Чаплинка на Херсонщині в бідній селянській родині. Початкову освіту М. Куліш здобув у школі того ж села в 1901 — 1905...

Любов до рідної мови і боротьба за її чистоту у п’єсі Куліша «Мина Мазайло»

«Філологічний водевіль» — так було визначено одним із критиків жанрову своєрідність комедії «Мина Мазайло». Як відзначала відома дослідниця творчості М. Куліша Н....

Значення п’єси «Мина Мазайло» в наші дні

Микола Куліш був багатогранно обдарованим художником. Людиною виняткової творчої та громадської енергії, самобутнім новатором-експериментатором. Одна з п’єс, де...

Твір за комедією Миколи Куліша «Мина Мазайло»

Проблема національного самовизначення в комедії М. Куліша «Мина Мазайло» Микола Куліш – одна з найтрагічніших постатей в історії української літератури доби розстріляного...

Новаторство п’єси Миколи Куліша “97”

Відомий літературознавець Н. Кузякіна відзначала, що М. Куліш розумів побудову соціалізму «як здійснення мрії про справедливе суспільство, в якому особистість розкривається...