Home » Твори з української літератури » "Куліш Пантелеймон"

Куліш Пантелеймон

Значення творчості та діяльності Куліша для української літератури

Видатний діяч української літератури П. Куліш майже 60 років фальсифікувався ідеологами комуністичного режиму, його творча спадщина заборонялася, але зараз повернулася...

Колорит історичної епохи в романі Куліша «Чорна рада»

У романі «Чорна рада» Пантелеймон Куліш на реалістичних і романтичних засадах зображує історичні події 1663 р. на Україні, характерні для тогочасної епохи особливого...

Мотиви лірики Пантелеймона Куліша

Життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша — це подвижницька діяльність в ім’я збереження і розвитку національної самосвідомості рідного народу, його духовного...

Порівняльна характеристика образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького («Чорна рада» Куліша)

Відтворення історичної долі України в роки Руїни в історичному романі «Чорна рада» Один із корифеїв української літератури, видатний письменник, ім’я якого несправедливо...

Утвердження загальнолюдських цінностей у романі Куліша «Чорна рада»

«Чорна рада» П. О. Куліша — перший і один з кращих українських історичних романів. Але його значення і цінність не обмежуються порушенням історико-політичних проблем...

Пантелеймон Куліш. Доповідь про письменника

Пантелеймон Олександрович Куліш народився 26 липня 1819 р. на хуторі поблизу містечка Вороніж на Чернігівщині в сім’ї заможного козака. Навчався у Новгород-Сіверській...

Національний характер українців у романі Куліша «Чорна рада»

Багатогранна діяльність П. Куліша нерозривно пов’язана з вивченням світогляду в цілому і характеру українського народу зокрема. Саме в цьому він убачав життєдайні...

Ідея соборності та незалежності україни і проблема ролі державного діяча в історії

(За романом П. Куліша «Чорна рада») Україна — «тихі води, ясні зорі» — завжди була для загарбників, сусідів і несусідів ласим шматочком. Постійно частини її території...

Історичні джерела роману Куліша «Чорна рада»

Історичний роман «Чорна рада. Хроніка 1663 р.» Пантелеймон Куліш творив тоді, як Шевченко писав вірші «Три літа», а Микола Костомаров ґрунтовне дослідження з історії України...

«Чорна рада» Куліша — перший український історичний роман

Як щирий патріот України П. О. Куліш мав усвідомлене почуття відповідальності за долю нації. Він шукав шляхи виходу з колоніального рабства, тому звернувся до історії,...

«Чорна рада» Пантелеймона Куліша та її джерела

Історичний роман «Чорна рада» — хроніка 1663 р.» Пантелеймон Куліш творив тоді, як Шевченко — вірші «Три літа», а Микола Костомаров — ґрунтовне дослідження з історії...

Показ козацького лицарства, любові до україни в романі «Чорна рада» Пантелеймона Куліша

Соціально-історичний роман «Чорна рада» П. Куліша вийшов друком у 1857 році і одразу завоював щиру симпатію читачів, зокрема таких, як Т. Шевченко, а згодом І.Франко. Показово,...

Українська нація в романі «Чорна рада» Пантелеймона Куліша

Читаючи роман, ми сприймаємо реальність через світогляд Куліша — носія ментальності щирого українця. Ми відчуваємо, як болить авторові кожна історична помилка, який...

Твори за романом Пантелеймона Куліша “Чорна рада”

Характеристика образів Брюховецького і Сомка (за романом П. Куліша «Чорна рада») «Чорна рада» П. Куліша – перший соціально-історичний український роман, в якому відбилися...