Home » Твори з зарубіжної літератури » "Данте Аліґ’єрі"

Данте Аліґ’єрі

«Божественна комедія» Данте Аліг’єрі – Чистилище

«Божественна комедія» – це найвизначніший твір Данте. Він спромігся стати завершальною рисою доби Середньовіччя та початком доби Відродження. Основною думкою твору...

«Божественна комедія» Данте Аліг’єрі – Рай

«Божественна комедія» – це найвидатніший твір Данте Аліг’єрі, який став зразком світової літератури. У цьому творі Данте змальовує свою подорож до Бога, спочатку разом...

«Божественна комедія» Данте Аліг’єрі – Пекло

В той час, коли в Європі набирав обертів такий відомий рух, як Відродження, Данте створює свій найвідоміший твір «Божественна комедія». Цей шедевр від початку до кінця...

Проблематика поеми «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі

Данте Аліг’єрі стояв у витоків європейського руху Відродження, підіймаючи в своїх творах вічні проблеми життєвих цінностей, самовизначення, любові та моралі. «Божественна...

Естетичний і етичний маніфест Данте

(за твором Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія») Могутня Римська імперія пала під натиском завойовників — готів, візантійців, норманів, іспанців… Настали середньовічні...

Алегоричний зміст і гуманістичне спрямування «Божественної комедії» Данте

«Божественна комедія» — найвидатніше творіння італійського поета Данте Аліг’єрі — увійшла в історію культури як найвище досягнення мистецтва Середньовіччя і водночас...

Особливості композиції “Божественної комедії” Данте Алігьєрі

«Божественна комедія» – найвидатніше творіння Данте Алігьєрі. Цей твір став підсумком розвитку художньої, філософської і релігійної думки Середньовіччя і першим...