Home » Твори з зарубіжної літератури » "Рабле Франсуа"

Рабле Франсуа

Гротеск і гіпербола в романі Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»

Епоха Відродження дала світові безліч славних імен: письменників, скульпторів, художників, музикантів. Митці-гуманісти вбачали об’єкт своєї творчості в зображенні...