Home » Твори з зарубіжної літератури » "Вольтер"

Вольтер

Проблема добра і зла в комедії Вольтера «Простодушний»

Проблема добра і зла, природи і суті добра і зла — вічна проблема, яка завжди хвилювала поетів і мислителів, серед яких був і Вольтер — видатний французький мислитель...