Культура мови

На мою думку, культура мови— це, насамперед, уміння застосовувати основні норми літературної мови незалежно від ситуації спілкування, навички використання мовних засобів в разі потреби. Про рівень володіння мовною культурою, як на мене, свідчить не лише засвоєння певних правил та норм, а й уміння використовувати різноманітність мовних багатств, що в свою чергу, передбачає шанобливе й уважне ставлення до самої мови.

До мовної скарбниці можна віднести і лексичне багатство, і фразеологічну різноманітність, і класичку афористичності, і особливості

конструювання фраз, і вміння будувати діалог, чіткість формулювання думки, і т.п. Я вважаю, що необхідно також опанувати мовний етикет, що здавна популярний у народі, без усьго цього спілкування не може бути повноцінним. Адже культура мови – це культура народу, тобто кожного з нас.

Оскільки мова важається важливим елементом к народної культури і водночас духовним надбанням культури людства. А дже всі мови постійно взаємооповнюють одна одну, а в сукупності вони є продуктом вселюдського розуму. І нам не можна про це забувати чи просто ігнорувати це.

Та як б там не було, а мовна культура неможе існувати

без наявності загальної культури людини . тому що лише прагнення до підвищення свого культурного рівня стимулює людину до поповнення свого словникового запасу, активного читання і постійної роботи над собою. Адже низький рівень культури й активність словника тісно пов’язані. Підтвердженням цьго може слугувати словник учасників суперечок на ринку або у громадському транспорті.

На жаль, низьким культурним рівнем притлумлюється інтелект, а боротьбу вступає важка артилерія- брутальна лайка, образи, мат! Дуже прикро, але таке спілкування сьогодні вже нікого не дивує і навіть не обурює! Невже ми до цьго звикаємо, невже це стає нормою. Дуже не хочеться у це вірити. Наш народ завжди вирізнявся високим рівнем культури: згадаймо хочабнародну творчість, літературу. Не завадило б нам сьогодні усвідомити, що саме культура мови дає можливість кожному позитивно мислити, грамотно висловлюватись, а значить стати успішною особистістю.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(1 votes, average: 5,00 out of 5)


Культура мови