Написання твору

Твір – це оригінальний зв’язний текст, самостійно складений учнем у письмовій формі за даною темою.
Для того, щоб скласти оригінальний текст, необхідно здійснити такі розумові дії:
1. Чітко уявити суть теми.
2. Мобілізувати у зв’язку з цим відповідне коло знань і уявлень.
3. Визначити проблематику твору.
4. З’ясувати головну думку тексту.
5. Попередньо обдумати план викладу, побудувавши його відповідно до основного змісту майбутнього твору.
6. Опрацювати заздалегідь зроблені виписки з художнього тексту,

критичної літератури.
7. Розпочати роботу над пробним варіантом тексту в чорновому вигляді.
8. Оформити текст у розгорненому вигляді.
9. Написати текст грамотно, з дотриманням логічності, послідовності викладу.
10. Перечитати текст, ретельно перевірити написане.
11. Звернути увагу на повноту розкриття теми.
Найкращої довершеності написаного досягне той, хто зуміє подати основні компоненти тексту в різних можливих варіантах і через їх зіставлення вибрати найкращий.

Основні вимоги до творів
– Письмова робота мусить повністю відповідати темі, розкривати її в логічній послідовності.

Твір повинен бути написаний правильною літературною мовою.

– Орієнтовний обсяг творів:

– Побудова твору: вступ, основна частина, висновок.
Вступ і висновок не повинні перевищувати чверті чи третини всього твору. Решта – три чверті або дві третини – основна частина твору. Висновок може бути таким, як вступ, або трохи більшим.
– Пункти плану складають розповідними або питальними реченнями чи цитатами. За будовою є плани прості та складні. Складний поділяється на частини: вступ – передісторія розповіді, що розвивається в основній частині; основна частина – сформульована у вигляді заголовка теза, яку треба довести; висновок – підсумок написаного, що витікає з основної частини.
– Доцільно використовувати цитати – уривки з будь-якого тексту, що наводиться на підтвердження або у розвиток висловленої думки чи для уточнення, пояснення її. Як різновид прямої мови цитати беруться в лапки, інші розділові знаки ставляться так, як при прямій мові. Віршовані цитати, що виносяться в окремі рядки і виділяються інтервалами, у лапки не беруться.
– Твір поділяється на абзаци. Кожну нову думку треба починати з нового рядка, відступивши від його початку на три букви. Між абзацами мусить бути смисловий, логічний зв’язок.
– Виклад матеріалу повинен бути емоційно забарвленим завдяки використанню художніх засобів: епітетів, порівнянь, метафор тощо.

Алгоритм підготовки до письмової роботи

1.    Прочитати текст художнього твору.

2.    Опрацювати відповідні розділи з підручника.

3.    Оформити тезаурус критичної літератури.

4.    Виділити й перечитати окремі місця з тексту, добираючи ци­татний матеріал:

образ –                                                              кульмінаційний момент –

деталь –                                                            особливості композиції –

опис –                                                                авторські думки –

цікаві міркування –                                        міркування героїв –

колізії –                                                              оцінка критиків –

5.    Зробити виписки з тексту: епітети –                метафори -порівняння –                        фразеологізми –

6.    Підібрати низку точних висловів автора твору та літературо­знавців, відомих діячів культури, політиків.

Така попередня робота значно полегшить підготовку до напи­сання твору.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(2 votes, average: 3,00 out of 5)

Твори описи.

Якщо у вас є готові твори, присилайте їх нам будь ласка за адресою: [email protected] , підтримайте розвиток сайту!Написання твору