Орієнтовні теми творів з української мови у 6 класі

Список тем для 6 класу:

Тематика текстів

Орієнтовні теми учнівських усних і письмових висловлювань

Прекрасне в природі. Краса природи України. Гірські ландшафти, морські краєвиди, річки, озера, ліси, лісостеп, степ. Весна, літо, осінь, зима – прояви краси рідної землі. Схід і захід сонця Квіти в житті українців.

У чому я бачу красу при­роди?

align="left">Традиції і святкування в Україні. Весняні, літні, осінні, зимові свята й обряди. Народні обряди (щедрування, новорічні засівання, колядуван­ня обжинки, завивання вінків тощо).

Що таке традиції й обряди, чому їх слід дотримуватися?

Матеріальна культура. Естетика побуту україн­ців. Інтер’єр української хати. Піч, скриня як предмет побуту і мистецтва, їх роль в народ­них обрядах. Предмети давнього українського

Предмети інтер’єра рідної домівки. Речі, які мені до­рогі.

align="left">Основні галузі господарства: хліборобство, бджільництво, теслярство, гончарство, ки­лимарство, ткацтво. Різновиди українського

няі ііпнаЛННОГО ОДЯГУ.

Якими галузями господар­ства традиційно займають­ся українці?

Українське мистецтво. Народна архітектура. Зразки храмів, хат, вітряків. Іконопис, дере-?’оця гк\/льптл/оа

Які мистецькі скарби, ство­рені народом, я знаю?

Сусіди. Моральні норми стосунків з ними. На­родні традиції хрещення, гостин, взаємодо­помоги, побратимства, кумівства. Правила співжиття і допомоги.

Які норми стосунків із сусі­дами, друзями, знайомими стали звичними для мене?

Етика спілкування. Народний етикет. Вітання. Прощання. Повага до старших. Гостинність. Порада. Відмова. Запрошення.

Які особливості українсько­го етикету?


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(1 votes, average: 5,00 out of 5)


Орієнтовні теми творів з української мови у 6 класі