Орієнтовні теми творів з української мови у 7 класі

Список тем творів для 7 класу:

Тематика текстів

Орієнтовні теми учнівських усних і письмових висловлювань

Мова – скарбниця духовності народу.Носієм яких скарбів є рідна мова?
Наші предки – слов’яни. їхні заняття, повсяк-дення. Походження і виникнення назви Украї: на та її поширення. Київ у минулому й зараз. Наше
місто, село, вулиця, на якій я живу. Осе­ля, в якій я мешкаю.
Чому Київ називають сер­цем України?
Родина, сім’я, її члени. Взаємини між чолові­ком і жінкою та іншими членами родини.Яке місце займає в моєму житті сім’я?
Сімейний бюджет. Сімейні традиції.Що скріплює сім’ю, забез­печує щасливе життя і що її руйнує?
Дружба, мої друзі. Справжній друг завжди допоможе.Чи заслуговую я називатися справжнім
другом (справж­ньою подругою)?
Робочий день. Виконання домашніх завдань. Допомога старшим. Мій вихідний день. Спорт. На лижах, ковзанах. Футбол. Теніс.Чи вмію я працювати і від­почивати?
Традиції і святкування в Україні. Народні обряди. Толока, вітання, вечорниці.Які традиції повинні жити й зараз?
Матеріальна культура. Деревообробні про­мисли (бондарство, теслярство, ложкарство, гребінництво, плетіння з кори, лозоплетіння). Ковальське ремесло. Народна медицина ук­раїнців. Музичні народні інструменти (кобза, сопілка, скрипка).Що дає матеріальна куль­тура людині?
Видатні постаті української історії та національ­ної культури: князь Святослав, Петро Могила, Леся Українка, Володимир Винниченко.Хто з видатних людей є для мене взірцем?
Тематика текстівОрієнтовні теми учнівських усних і письмових висловлювань
“Світ прекрасного – у природі і в мистецтві (живопису, скульптурі, архітектурі). Петри-ківський розпис. Майстри школи художнього розпису.

Яке місце займає прекрас­не в моєму житті?

Краса людини. Зовнішня краса жінки й чоло­віка. Внутрішня краса: людяність, доброта, чесність, порядність, розум, скромність, щед­рість, почуття власної гідності та ін.

Яка краса людини найцін­ніша?

Людина і природа. Покликання людини: піз­навати істину, творити добро, примножувати красу. Різноманітність рослинного і тварин­ного світу на Землі. Необхідність охорони і збереження природи. Екологічна культура людини.

Що я можу зробити для природи?

Одвічні духовні цінності. Основні риси народ­ної моралі (у сім’ї і громаді, товаристві, між старшими і молодшими, між хлопцем, і дівчи­ною), їх краса і поетичність.

Яка роль духовних цінно­стей у житті людини?

Етика спілкування і український етикет.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(2 votes, average: 4,50 out of 5)

Твир на тему дружба.

Якщо у вас є готові твори, присилайте їх нам будь ласка за адресою: [email protected] , підтримайте розвиток сайту!Орієнтовні теми творів з української мови у 7 класі