Перша світова війна

На відміну від попередніх воєн, Перша світова суттєво вплинула на долі і свідомість усіх без винятку. Та цей вплив мав і свою специфічну особливість, зокрема якщо йшлося про додь конкретної особистості, родини, історичну долю певного соціального прошарку суспільства, нації чи народу, окремої країни чи народів світу. І це, звичайно, не могло не позначитися на розвитку літератури, зокрема на самій побудові твору і його образній системі.

Панівні тогочасні ідеології активно сприяли тому, щоб ХХ ст. залишилося у світовій історії як єпоха найтрагічніших

подій. Наприклад, тему людського життя як цінності та його фактичне стрімке знецінення стала досить актуальною у багатьох творах епічного жанру через художнє відображення сімейних утрат ("Волинь" У.Самчука), образи воєнних доріг ("Тихий Дон" М.Шолохова та "Доктор Живаго" Б.Пастернака), ліричних ідступів. мівкувань тощо. Не можна не зазначити, що Перша світова війна, коли ще і не розпочалася, уже сприймалася багатьма людьми як «кінець», але були й такі. Що бачили в цьому «початок нової епохи». Все це простежується і в літературних творах.

Практично кожен з письменників прагне показати

війну через образи страждання у різних народів, різних суспільних прошарків, конкретної людини. Саме тому художньому образу «страждання» відводиться як правило, важливе місце у омпозиції будь-якого твору даної тематики, хоча він має щоразу нове і неповторне мистецьке обличчя.

Треба сказати, що війна активізувала практично всі рівні людського мислення, зокрема "мислення категоріями війни", яке яскраво простежується у творі Осипа Турянського « За межами болю».

Беззаперечно, Перша світова стала пикметою найкривавішого століття. Ащоб осягнути цю епоху і почуття людини того часу, варто розглядати твори різних письменників із багатьох країн у єдиному контексті.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(2 votes, average: 4,50 out of 5)

Розповідь про свій робочий день.

Якщо у вас є готові твори, присилайте їх нам будь ласка за адресою: [email protected] , підтримайте розвиток сайту!Перша світова війна