Що таке модернізм?

Модернізм – це узагальнююче поняття для цілої низки стилів і напрямів не тільки у літературі, а й у всьому мистецькому світі, якому характерно нове сприйняття людського буття після реалізму.

Для нього неважливе точне відтворення авансцени і лаштунків навколишньої дійсності. Вся увага спрямовується в центр особистісної драми і потаємних переживань особи. Під авторський мікроскоп потрапляють емоції, стани, душевні пориви і мотиви, що породжують у героїв різноманітні реакції.

Так, в «Intermezzo» Коцюбинського оповідь постає у вигляді потоку

свідомості, який плине досі незнаними в літературі шляхами між рядків. Цей характерний для модернізму прийом являється своєрідним внутрішнім мовленням, яке автор відкриває для загалу. Одна думка навіює іншу, утворюючи намисто окремих фрагментів і епізодів.

Оскільки в модерністських творах часто наголошується абсурдність існування, а герой постає самоцінним і незалежним від оточення, не всі розуміють до кінця зміст написаного.

В цьому наступна ознака модернізму – перевага форми над змістом. Саме обрамлення, формальне вираження тексту заслуговує на увагу, а зміст лише служить базовим полотном.

Непересічна

оригінальність модернізму призначена скоріше для еліти, мистецьких кіл, тонкі душевні фібри яких здатні зрозуміти химерні потоки думок. Письменники цього напряму вигадують нову дійсність, пристосовуючи її до звичних умов. Їх етюди, новели і замальовки спокійно існують без головних складових композиції.

Іноді сюжет переривається і оповідь ведеться з порушенням часових і просторових форм.

Автор під час творчого процесу керується не злободенними реаліями, а підказками своєї інтуїції. Суспільне начало повністю нівелюється, натомість на перший план виходить людська особистість з її часом дивними і суперечливими переживаннями.

Модернізм вивищує літературу над іншим мистецтвом, наділяючи її особливим статусом. Саме її засоби здатні трансформувати світ відповідно до мистецьких законів краси. А модерністські тексти, в свою чергу, наділені силою проникати у приховані глибини людських душ.

О.Кобилянська, Леся Українка, М.Коцюбинський – яскраві творці українського модернізму, які відкрили нові грані і форми у національному літературному житті.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(1 votes, average: 5,00 out of 5)


Що таке модернізм?