Твір на тему: «Однорідні члени речення»

Приклад: В лісі запахло пожовтілою травою, ледь зав’ялим осіннім листям та грибами, що дочекалися дощу.

Однорідні члени речення – це слова, що відповідають на одне й те ж саме питання, а також відносяться до одного і того ж слова в реченні. Такі слова поєднуються між собою за допомогою сурядного зв’язку, тобто сурядними сполучниками, а ще й безсполучниковим зв’язком.

Однорідні члени речення бувають поширені та непоширені, а відрізняються одне від одного лише кількістю слів. Наприклад: в простому реченні є два чи більше підметів, присудків

чи додатків, то це однорідні члени речення.

Також не слід забувати і про розділові знаки при однорідних членах речення. Зазвичай, між цими членами ставляться коми у тих випадках, коли вони з’єднані повторюваними сполучниками, бувають з’єднані протиставними сполучниками або приєднувальним. Також кому треба ставити, коли між однорідними членами ставиться сполучник і та сполучник та (в значенні і). Є такі випадки, коли кома не ставиться, наприклад у тих реченнях, де однорідні члени зв’язані між собою сполучником чи, або, й (і), та (в значенні і) та вжитий всього один раз. Також таким випадком є речення, в

якому між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух і його мету.

Рідше зустрічаються випадки, де між двома однаковими або близькими за значенням словами, за умовою, що друге вжите з часткою не і обидва вони за змістом утворюють єдине ціле і передають сумнів або якусь невизначеність. Ці слова можна виділяти інтонацією, також між ними завжди ставиться тире. До категорії таких випадків входять також випадки, в яких між двома словами, які з’єднані повторюваними сполучниками і або ні, за умовою, що вони мають утворювати суцільний вираз, інакше кажучи, фразеологізм.

Отже, однорідні члени речення – це такі члени речення, які виконують одну й ту ж синтаксичну функцію, здебільшого мають те саме морфологічне вираження і вони пояснюють одне й те ж слово у реченні. Також вони являють собою структуру організації будь-якого функціонального стилю. Як експресивні засоби чітко виражаються у художньому стилі мови.

Насичення однорідними членами будь-якого тексту сприяє виразності, впливу на емоції читача, на розум, додає ритмічності або навіть музикальності поетичному чи в прозовому тексті. А в офіційно-діловому і науковому стилях такі члени речення сприяють розгорнутому сприйняттю інформації, класифікації понять, зіставленню явищ чи, навпаки, протиставленню.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(8 votes, average: 4,00 out of 5)

Твір на тему панас.

Якщо у вас є готові твори, присилайте їх нам будь ласка за адресою: [email protected] , підтримайте розвиток сайту!Твір на тему: «Однорідні члени речення»