Толерантність

Твір-роздум з елементами дослідження публіцистичного характеру

У Україні проживають люди 134 національностей. Кожна має свою самобутню культуру, історію, традиції. Але всім нам слід бути толерантними по відношенню один до одного.

«Толерантність — це гармонія в різноманітті. Толерантність — пошана, ухвалення і розуміння багатої різноманітності культур миру, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності». Це визначення ми знаходимо в «Декларації принципів толерантності» ЮНЕСКО.

На

думку моїх однолітків, толерантність — привілей сильних і розумних, таких, що не сумніваються в своїх здібностях просуватися на шляху до істини через діалог і різноманітність думок і позицій.

А на думку моїх батьків, толерантність — це спілкування і свобода думки, совісті і переконань, гармонія в різноманітті, чеснота, яка робить можливими досягнення взаєморозуміння між людьми, батьками і дітьми мирним безконфліктним шляхом.

Але що ж робити, якщо конфлікт затягується і росте стіна нерозуміння?

Пітер Бріч порадив, як легко можна зруйнувати «стіну нерозуміння»: «Треба просто посміхнутися і бути ввічливим.

Я упевнений, що співбесідник поступить також». Давайте спробуємо, адже всі ми — жителі однієї планети, майже сусіди. Житимемо дружно!

Варіант 2.

Первинне латинське слово «tolerantia» означало пасивне терпіння, добровільне страждання, асоціювалося з такими поняттями, як «біль», «зло». У XVI в. до цього додаються і інші значення — «дозвіл», «стриманість». З того часу толерантність трактувалася і як поступка в питанні про релігійній свободі — дозвіл з боку держави і офіційної церкви відправлення інших релігійних культів. Віротерпимість була історично першою і домінуючою формою прояву толерантності. Головним засобом досягнення толерантності в епоху Нового часу стало відділення церкви від держави, а також і відмова в праві карати іновірців.

Важливо підкреслити, що терпимість до чужої точки зору не припускає відмови від її критики або від власних переконань.

Тобто сьогодні ми розуміємо, що термін «толерантність» (від латинського «толеран») — терпіння, переносимість, поблажливість. Словник іноземних мов трактує її як терпіння до чужих думок і вірувань. На сьогоднішній день толерантність розглядається в контексті таких понять як визнання, ухвалення, розуміння. Визнання — це здатність бачити в іншому саме іншого, як носія інших цінностей, іншої логіки мислення, інших форм поведінки.

Толерантність у новому тисячолітті — спосіб виживання людства, умова гармонійних відносин у суспільстві.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(1 votes, average: 5,00 out of 5)


Толерантність