Що таке драматичний твір (Драма)

Драматичний твір – це літературний жанр, в якому автор зображує тогочасну дійсність, життєві реалії через мову та вчинки персонажів.

Літературні дослідники відзначають два типи драми:

1. “Арістотелівська”, також часто можна почути назву “закрита”.

Зміст цього типу полягає в тому, що читач розкриває характерні риси героїв через їхню поведінку та вчинки. Характерна побудова композиції: зав’язка, розвиток дій, кульмінація та розв’язка.

Зразки закритої драми можна зустріти у творчому доробку ще античних письменників,

наприклад, Евріпіда або Софокла. Арістотелівська драма була надзвичайно поширена в часи класицизму, в епоху просвітництва. У ті часи у подібному жанрі працювали Корнель, Расін, Шіллер, Лесінг. Серед  світових прозаїків 19 століття можна виділити твори Гюго, Байрона, а серед українських – Котляревського, Квітки-Основ’яненка, Островського, Карпенка-Карого та Франка.

2. “Неарістотелівська” або “відкрита”драма.

Письменники, які працювали у такому жанрі, часто надавали творам елементи інтелектуалізації змісту. Найяскравіші представники саме цього жанру – Брехт, Хікмет, Куліш та

Кочерга.

Але крім цього поділу існує ще й інший, а саме поділ на ліричну драму та трагікомедію.  У першому випадку автор робить величезний акцент на внутрішньому світі героїв, описує їх почуття, страждання, радість або смуток. Також присутні асоціативні зв’язки, велика кількість художніх засобів, які додають твору естетичної довершеності. У цьому жанрі працювали титани української літератури: М. Старицький “Чарівний сон” та Леся Українка “Одержима”.

У трагікомедії автор виносить на розгляд читацької аудиторії внутрішню боротьбу та конфлікт особистості. Часто головний герой прагне втілити у життя весь свій творчий потенціал, але це зазвичай об’єктивно неможливо.

Головною ознакою драматичного твору є мова персонажів. Це ключова частина тексту. Персонажі художнього твору можуть обмінюватися думками, виражати своє ставлення, почуття або просто вести монолог із самим собою.

Драма розвивалась протягом багатьох століть, завдяки цьому вона і ввібрала у себе культуру стародавнього світу, принципи просвітительства та класицизму, існує вона і сьогодні. А завдяки творчості видатних письменників, ми можемо знайомитися із доробками літературних шедеврів та збагачуватися у духовному та моральному планах.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(2 votes, average: 5,00 out of 5)


Що таке драматичний твір (Драма)