Програма для 6 класу

За вимогою чинної програми шестикласники повинні навчитися виконувати такі види творчих робіт:

— твір-опис природи (на основі особистих вражень і за картиною);

— твір-опис приміщення (на основі особистих вражень і за картиною);

— твір-роздум про вчинки людей на основі спостережень і вражень;

— твір-оповідання на основі побаченого і за картиною;

— замітка в газету з елементами роздуму про вчинки людей.

Опис природи (пейзаж) — вид опису, який характеризує основні риси, ознаки природи будь-якої місцевості.

Він поділяється на такі частини:

1)       загальне враження,

2)       опис основних елементів (зображувана місцевість, пора року, погода, рослини, люди і тварини);

3)       висновок-завершення.

З описами природи ми найчастіше зустрічаємось у художніх творах. Але скласти твір-опис самому значно важче, ніж милуватись письменницьким шедевром. Адже описати пейзаж неможливо, не маючи власних вражень від побаченого, тому необхідно захопитись побаченим, зачаруватись природою.

Створюючи опис за картиною, зверніть увагу не лише на її тематичне навантаження, а й на техніку виконання. Дайте відповіді

на питання: Що зображено на передньому плані, що — позаду? Звідки падає світло, як зображені об’єкти, які кольори використав художник? Яке враження справляє картина, яким настроєм пройнята?

У висновку висловіть особисті враження про розглянуту картину.

У своєму творі використовуйте відомі вам художні засоби виразності: епітети, порівняння, уособлення.

Твір-опис приміщення (на основі особистих вражень і за картиною) потребує урахування найголовніших деталей інтер’єру:

1)   розташування приміщення і його площа;

2)   кількість вікон, освітлення;

3)   колір стін та їх оздоблення;

4)   наявність і розташування меблів;

5)   чи відповідає приміщення своєму призначенню.

Мета ділового та наукового опису — подати точну конкретну інформацію про приміщення та його елементи, без емоційної оцінки.

У художньому описі автор має передати своє ставлення до зображуваного.

Твір-роздум про вчинки людей (на основі власних спостережень і вражень) є одним із найскладніших видів творів за способами викладу матеріалу. Це зв’язний текст, який містить тезу (сформульовану думку автора щодо обраного питання), докази на користь цієї думки, а також висновок, який є логічним завершенням тексту. Речення перебувають у причиново-наслідкових відношеннях (у кожному наступному реченні подається обґрунтування, пояснення думки, висловленої в попередньому реченні).

Написання твору-роздуму розвиває логічне мислення, вчить обстоювати власну точку зору і спростовувати хибні думки. Робота над роздумом про вчинки людей передбачає осмислення правил людського співіснування, моральних принципів життя суспільства.

Для того щоб скласти твір-роздум на основі власних спостережень і вражень, слід назвати дійових осіб і дати перелік їхніх вчинків, проаналізувати ці вчинки і зробити висновок про власне ставлення до них.

Твір-оповідання на основі побаченого — це невеликий за обсягом твір розповідного характеру про одну подію з життя персонажа.

Слід відрізняти оповідання від розповіді, бо воно є одним із різновидів розповіді. Саме в оповіданні можна виділити такі композиційні елементи: зав’язку (епізод, яким починається розповідь), розвиток дії (послідовний виклад подій), кульмінацію (момент найвищого напруження), розв’язку (заключну дію, яка є результатом названих подій).

На відміну від розповіді, в оповіданні чітко висловлюється ставлення автора до зображуваних подій. Пишуться оповідання в художньому стилі, часто в них використовується діалог. Особливостями оповідання є розповідний спосіб викладу думок, нетривалий час дії, невелика кількість дійових осіб, стислість викладу матеріалу.

Замітка в газету — це невеликий текст публіцистичного стилю, повідомлення в газеті (стінгазеті), журналі, яка характеризується гостротою проблеми, стислістю, влучністю і нерідко містить звертання до читача.

Замітка висвітлює важливий, цікавий для читача факт. Роботу над заміткою краще розпочати з аналізу заміток, дібраних із періодичної преси. В основу учнівської замітки береться важливий факт із життя шкільного колективу.

Завдання замітки з елементами роздуму — привернути увагу читачів до певної проблеми, висловити авторське ставлення, а також переконати читачів у правильності чи хибності якоїсь позиції.

Важливий етап роботи — складання заголовка, який буде привертати увагу читача лаконізмом та сконденсованістю основної думки матеріалу.

Замітку звичайно пишуть на окремому аркуші паперу, залишаючи поля для редакторських поміток. У кінці текст підписують і ставлять дату.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(2 votes, average: 3,00 out of 5)


Програма для 6 класу