Home » "Робота над творами" (Page 2)

Що таке гіпербола?

Гіпербола являє собою різновид літературного тропу, який полягає у надмірному перебільшенні у характеристиках сили, ознаки, розмірів, інтенсивності та інших властивостей...

Іншомовні слова

Іншомовні слова при вірному, розумному  використанні можуть виступати у якості джерела, яке служить збагаченню української мови,  та наповнює її новими  барвами. ...

Що таке алегорія

Складно уявити літературні твори без алегорії. Часом щоб висловитися коректно цей літературний прийом просто необхідний. Алегорія являє собою вираження абстрактної...

Віршовий розмір

Поезія займає вадливе місце в літературі. Часом просто вражає краса поєднання слів та мелодійність віршових форм. На перший погляд здається, що складання слів у віші...

Що таке метафора

Сьогодні дуже складно уявити літературу без метафори. Будь-який твір, оповідання чи роман містить метафоричне порівняння. Дуже часто автор наділяє свого героя такими...

Що таке епітет?

Епітет – згідно літературознавчим означенням, це образний і яскравий спосіб опису певного предмету у тексті. Використовується як у прозі, так і в поезії. Потрібно також...

Зразки наукових текстів

Науковий текст в порівнянні з іншими має декілька специфічних особливостей. Він має раціональний характер, максимально логічний спосіб викладу. Головною особливістю...

Романтизм як літературний напрямок

Романтизм як літературний напрямок, виник в кінці XVIII століття. Характеризується невдоволенням сучасною дійсністю. Це невдоволення породжує мрії про те що хотілося...

Роди і види літератури

Виходячи зі специфіки форми і змісту , всі літературні твори поділяються на такі роди як епос, лірика і драма. Вони сформувалися на основі обрядово-ритуальних дійств...

Літературні стилі

Літературний стиль, це доволі багатозначна категорія. Можна виділити стиль літературної доби, певного напряму, індивідуальну манеру кожного окремого письменника....

Уточнюючі члени речення

Мова – найдосконаліший інструмент людського спілкування. За її допомогою можна висловити усі почуття, передати емоції, дати характеристику живій чи не живій істоті...

Твір на тему: «Однорідні члени речення»

Приклад: В лісі запахло пожовтілою травою, ледь зав’ялим осіннім листям та грибами, що дочекалися дощу. Однорідні члени речення – це слова, що відповідають на одне й...

Твір на тему: «Складнопідрядне речення»

Складнопідрядне речення – це такий вид складного речення, в якому одна частина є головною, а інша другорядною,або,  як ще називають, підрядною. Але залежна частина пов’язана...

Що таке фразеологізми та навіщо вони нам потрібні?

Іноді ми навіть не помічаємо, наскільки міцно увійшли у наше життя і нашу мову особливі стійкі словосполучення, що сприймаються як нерозривні вислови і відтворюються...

Приклади діалогів на тему “Телефонна розмова”

– Доброго дня. Це будинок дитячої творчості? – Доброго дня. Так. Чим можу допомогти? – Я бачила об’яву щодо проведення благодійної вистави. Підкажіть, будь...

2 з 41234