Роди і види літератури

Виходячи зі специфіки форми і змісту , всі літературні твори поділяються на такі роди як епос, лірика і драма. Вони сформувалися на основі обрядово-ритуальних дійств ще на долітературному етапі розвитку мистецтва слова. А першими спробували їх осмислити мислителі в епоху античності.

Зокрема, Платон (давньогрецький філософ ) вважав, що поетична розповідь ведеться такими трьома способами:просто розповіддю, розповіддю, що розгортається способом наслідування, і комбінованим способом. Проста характерна для дифірамбічної поезії, лірики, а

розповідь, побудована за принципом наслідування, — комедії і трагедії. А змішаний тип характерний відповідно для еп.ічної поезії еп.ічної. А з ацілковитим наслідуванням, на думку Платона, пов’язана лише драма, лірика — з вираженням, епос — з комбінуванням "свого" і "чужого". Драма, за цією теорією, — протилежна звичайній ліриці.

Кожен рід поділяється на окремі видові і жанрові різновиди. А вид займає місце між цими родами і жанрами. Від жанру він відрізняється вищою мірою узагальнення художнього матеріалу. Вид має характерні і відносно постійні, повторювані структури в літературному процесі, способи

творення образів. Окремим підвидом вважається жанр. Твори кожного з літературних родів можуть бути різних жанрів.

У ліричному творі автор передає переживання, почуття, настрої, думки людей, спричинені певними життєвими реаліями. Такі твори здебільшого віршовані і не мають чіткого сюжету.

Серед видів лірики сьогодні науковці виділяють: інтимну (особисту), пейзажну, громадянську, патріотичну, філософську (також виділяють медитативну й політичну).

За жанрами ліричні твори поділяються на: вірші, пісні, елегії, ідилії, гімни, епіграми та ін.

У творах епічних письменники в описово-розповідній формі зображують людей, події, вчинки. Ці твори в основному є прозовими за формою, завжди мають сюжет.

За жанрами епічні твори поділяються на такі: казка, новела, оповідання, повість, роман.

Твори, у яких поєднуються ознаки епосу й лірики, називаються ліро-епічними.

Ліро-епічні жанри: поема, балада, байка, дума, історична пісня та ін.

Твори драматичні призначаються для постановки на сцені. У них життя та характери персонажів розкриваються через монологи й діалоги дійових осіб. Вони також мають такі характерні ознаки: єдність місця, дії, часу. А за своєю формою вони можуть бути прозовими і віршованними. В основі сюжету драматичних творів лежить конфлікт.

Драматичними жанрами прийнято вважати: власне драму, трагедію, комедію, трагі­комедію, водевіль.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(1 votes, average: 5,00 out of 5)

Каторжна скорочено.

Якщо у вас є готові твори, присилайте їх нам будь ласка за адресою: [email protected] , підтримайте розвиток сайту!Роди і види літератури