Що таке анафора

Анафора, у прямому перекладі з грецької, буде  єдинопочаток, або іншими словами – це повторення слів, речень, цілих віршованих рядків, які розміщені на початку. Дана стилістична фігура широко використовується в поетичному мовленні.  У прозі трохи рідше.

Якщо у віршованій анафорі одне й те ж слово повторюється часто , але в межах одного речення, то у прозі таке повторення будемо спостерігати уже протягом кількох речень, або навіть кількох розділів. Наприклад, Квітка-Основ’яненко кожний розділ свого твору «Конотопська відьма» розпочинає

словами: «Смутно та невесело…», або ж  «Смутний та невеселий…»

З допомогою анафори зміст тексту емоційно підсилюється і стає виразнішим те, про що говориться. У віршованих рядках анафора іноді слугує окремим сигналом про закінчення одного  і початком наступного рядка. Іноді такі анафоричні повтори спостерігають на протязі всього віршованого тексту.

Існує багато видів анафор. Серед них такі:

  • Звукова – це повторення одних і тих же звуків, а також звукових словосполучень на початку рядків.
  • Морфемна полягає у використанні окремих морфем, тобто частин слова.
  • Лексична  – це коли часто
    зустрічаються  одні і ті ж окремі слова.
  • Синтаксична – автор оперує цілими синтаксичними конструкціями
  • Строфова – однакове звучання цілих віршованих строф, повторюються схеми побудови цих строф.
  • Синтаксично-строфова – об’єднуються два види повторень: і синтаксичний і строфовий.
  • Ритмічна анафора полягає у повторенні ритму, використовується досить рідко.

Найчастіше з усіх видів зустрічається  лексична  анафора. Вона найбільш виразна, в її основі лежить емоційність, збудженість. Недаремно кажуть, якщо часто повторювати якесь слово , то воно запам’ятається. Так і виходить, щоб зрозуміти почуття автора. Щоб перейнятися його переживаннями, краще прочитати одне слово чи вислів кілька разів. Тоді його значущість вагомо підвищиться.

Наприклад:

Хіба забув Катерину?
Хіба не пізнаєш? (Шевченко)

Українська мова дуже мелодійна, насичена різними зворотами і прийомами побудови віршованих та  прозових текстів. Анафора є одним із них, поети і письменники вдало її використовують у своїх творах.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(1 votes, average: 5,00 out of 5)

Моя рідна мова.

Якщо у вас є готові твори, присилайте їх нам будь ласка за адресою: [email protected] , підтримайте розвиток сайту!Що таке анафора