Орієнтовні теми українських творів для 9 класу

Список тем творів для 9 класу:

Тематика текстів

Орієнтовні теми учнівських усних і письмових висловлювань

Розвиток української мови.Яким був розвиток україн­ської мови?

Україна, її географічне положення, природні багатства. Природа різних регіонів України.

Яким є геополітичне стано­вище України?
Український
народ: походження, формування, етнографічні групи. Українська громада, родина, сім’я. Український національний характер. Інші національні спільноти України.
Вартості і вади українського національного характеру.
Господарство, матеріальна культура українців та інших етнічних спільнот. Основні галузі господарства: ремесла та народні художні промисли; транспорт. Поселення та житло. Народний одяг, їжа та харчування.Як видозмінюється мате­ріальна культура україн­ців – прогресивно чи ре­гресивно?
Духовна культура
українського народу. Народні звичаї, традиції, обряди. Вірування, міфологія. Українське мистецтво – архітектура, скульптура, малярство, графіка, орнамент, музика й театр. Чарівний світ К.БІлокур. Українська народна педагогіка. Школа й освіта в Україні.
Які тенденції спостерігають­ся в сучасній духовній куль­турі українського народу? Мої мистецькі уподобання.
Найвизначніші постаті вітчизняної та світової історії та культури.Що робить людину вели­кою?
Свідчення іноземців про Україну й українців.

Якою була історична доля мого рідного народу?

Історичне минуле України – від часів Київської Русі до сучасності. Козаччина і національно-визвольний рух. Освіта, роль Києво-Моги-лянської академії. Національно-культурне від­родження в XIX столітті. Україна в XX столітті.

Що нам потрібно відроджу­вати?

Мова, її роль у житті людини. Мова і мовлення. Прекрасне у мові і мовленні.

Як я розвиваю своє мов­лення.

Праця розумова і фізична. У світі професій. Ким і яким бути. Дороги, які ми обираємо. Професія і характер.

Мій професійний вибір.

Загальнолюдські моральні цінності: доброта, вірність, щирість, любов, великодушність, милосердя, мужність, сміливість, людяність.

Найтрудніше – це творення самого (самої) себе.

Етика спілкування і етикет.У чому полягає різниця між етикою     спілкування     і етикетом?

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(1 votes, average: 5,00 out of 5)


Орієнтовні теми українських творів для 9 класу