Що таке епос?

Поняття «епос» відображає один із літературних родів, у якому автор об’єктивно описує дійсний навколо нього світ. Взаємодіючи з його реаліями, він може сам виступати головним героєм або лише веде оповідь від третьої особи.

Для епосу характерна описовість і сюжетність. Епічний твір завжди відтворює дійсність в об’ємному ракурсі. У ньому переплітаються часові і просторові лінії, які формують наповнення тексту подіями.

Залежно від жанру, у епосі читач знайомиться з однією ситуацією або цілим життям героя та його оточення. Автор з допомогою

портретних характеристик, пейзажів, художніх засобів вираження намагається якомога повніше передати сутність героїв та оточуючого середовища. Загалом епос має прозову форму вираження, але не завжди.

Спочатку епос існував у вигляді оповідей про пригоди найсильніших і найхоробріших представників чоловічої статі. Це міфічні герої у літературі Давньої Греції та Риму, легендарні сміливці у східному епосі та власне богатирі в українському героїчному епосі.

Їх звитяга оспівується в думах та баладах сивої давнини. Пізніше з’являються історичні пісні, які знайомлять читачів з екстремальними буднями

козацтва. В результаті еволюції подібних текстів, що прославляють національний героїзм, виникли епічні жанри, класичні у нашому розумінні.

Найбільш популярним серед них виступає роман, у якому автор має можливість осмислити і словесно виразити великий пласт сучасної йому дійсності. Образи стають більш багатогранними, емоційно насиченими і психологічно вмотивованими. З допомогою кількох сюжетних ліній письменник може передати різні, часом антагоністичні соціальні проблеми, які ілюструють суспільні відносини.

Зазвичай епічний твір має визначену композиційну структуру, яка допомагає його краще зрозуміти під час художнього аналізу. Спочатку подається ключова подія, яка виступає опорною для зав’язки подальшого сюжету. Потім вона розвивається, обростаючи новими витками та подробицями.

Врешті-решт, відбувається кульмінаційний момент, коли емоції героїв перевалюють найвищу відмітку, стикаючи їх між собою або з власним «Я». Розв’язка розставляє все по місцям і відкриває все, що раніше ховалося під вуаллю авторського замислу.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(1 votes, average: 5,00 out of 5)


Що таке епос?